Tag Archives: hoa

Cách móc hoa từ lớp thứ 2 trở đi

Có thể là hoa hai lớp, nhưng nếu bạn muốn có nhiều lớp hơn thì cứ theo thế phát triển lên là được. Sau khi móc xong bông hoa cơ bản, thay vì cắt rút len thì bạn làm tiếp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại móc - crochet | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách móc hoa 1 lớp đơn giản cho người mới học móc

Đăng tải tại móc - crochet | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?